Vedligeholdelse baner

Banemand

Vi har ansat en banemand (Ivan) samt en rengøringshjælp (Elin) til at vedligeholde vores dejlige tennisanlæg fra sæsonstart til sæsonslut. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er varierende.

De sørger selv for at tilrettelægge den daglige arbejdstid, og de ugentlige timer kan derfor variere.

Daglige reparationer af baner
Banemanden reserverer banerne med "reparation", når han skal reparere en bane. I disse tidsrum kan du ikke reservere banen.

Opgaver:

Banerne
Passer og vedligeholder baner, streger og net

Vedligeholder udstyr, herunder koste, slanger, vandingsanlæg, tromler mv.

Vedligeholder hegn, døre og låse i forbindelse med banerne

Indkøber nødvendigt værktøj.

Tømme affaldsbeholdere på banerne


Klubhuset

Rengøring af gulv, toiletter og baderum 2 gange om ugen

Tømmer skraldespanden og kapselspanden daglig

Vasker viskestykker, håndklæder, karklude og gulvklude

Indkøber de nødvendige rengøringsmidler.

Holder rent omkring skraldestativet

De grønne områder

Vi har indgået en aftale med Helsingør kommune, som passer alt det grønne.
Vi prioriterer flotte baner, vedligeholdte udenomsarealer og et rengjort klubhus meget højt. Derfor er det vigtigt, at du som medlem hjælper til, så vi fortsat kan have et dejligt tennisanlæg.