DK
Bookingregler for gæster

Gæstespil kan foregå hele ugen mellem kl.8 og kl.22

Pris for 1 times gæstespil er 150 kr.  Beløbet betales når man booker.

Man booker en tennisbane i Hornbæk Tennis under Pay & Play" -> Booking for Tourists

Husk bordet fanger - dvs. annullerede tider og udeblivelse bliver ikke krediteret.

Du får information om adgang til banerne på mail.

GOD FORNØJELSE

BEMÆRK

- Alle medlemmer har ret til at spørge til medlemskabsnummer og/eller booking af baner for både medlemmer og gæstespillere.

- Spil på Hornbæk Padel og Tennis baner udenfor bestilte tider medfører bortvisning for indeværende sæson

- Gentagne spil udenfor bestilte tider medfører bortvisning fra Hornbæk Padel og Tennis baner for bestandigt

UK
Guest play and booking roules

 

Guest play is possible all week between 8.00 and 22.00

Price for 1 hours' guest play is DKK 150. Payment when booking.

A tennis court at Hornbæk Tennis is booked on this webpage in Pay & Play" -> Booking for Tourists

Remember a bargain is a bargain - i.e. if you have booked a court, there is no refund if you cancell the booking

Information of acces to the courts will be sent on mail

HAVE A GOOD TIME!

NOTE

- All members have the right to ask for membership numbers and/or booking courses for both members and guest players.

- Playing on the Hornbæk Padel and Tennis courts outside the scheduled times results in expulsion for the current season

- Repeated games outside the scheduled times result in permanent expulsion from the Hornbæk Padel and Tennis courts