DK
Bookingregler for gæster

Gæstespil kan foregå hele ugen mellem kl.8 og kl.22

Pris for 1 times gæstespil er 150 kr.  Beløbet betales når man booker.

Man booker en tennisbane i Hornbæk Tennis via denne hjemmeside.

 1. Log in fra forsiden med Brugernavn: 6500 og Kodeord: 102024 (FÆLLESKONTO, SÅ LAD VÆRE MED AT ÆNDRE NAVN, PASSWORD OSV)
 2. Vælg "Turist/gæst" og derefter undermenuen "banebooking"
 3. Vælg ugedag og tidspunkt.
 4. Bekræft og betal.
  Husk bordet fanger - dvs. annullerede tider og udeblivelse bliver ikke krediteret.

Nøglekort til banerne ligger i nøgleboks ved siden af døren til klubhuset, kode 1813 - HUSK AT LÆGGE DEN TILBAGE TIL NÆSTE GÆST

GOD FORNØJELSE

BEMÆRK

- Alle medlemmer har ret til at spørge til medlemskabsnummer og/eller booking af baner for både medlemmer og gæstespillere.

- Spil på Hornbæk Padel og Tennis baner udenfor bestilte tider medfører bortvisning for indeværende sæson

- Gentagne spil udenfor bestilte tider medfører bortvisning fra Hornbæk Padel og Tennis baner for bestandigt

UK
Guest play and booking roules

 

Guest play is possible all week between 8.00 and 22.00

Price for 1 hours' guest play is DKK 150. Payment when booking.

A tennis court at Hornbæk Tennis is booked on this webpage.

 1. Log in from frontpage with Username: 6500 and Password: 102024". (COMMON TOURIST ACCOUNT; SO PLEASE DO NOT CHANGE NAME OR OTHER INFORMATION)
 2. Select "Tourist/gæst" and then the sub-menu "bane booking for tourister"
 3. Select the day you want to play.
 4. Confirm and pay.
  Remember a bargain is a bargain - i.e. if you have booked a court, there is no refund if you cancell the booking

Key to the courts are in the keybox next to the clubhouse door, code 1813. REMEMBER to return key to the box for the next guest.

HAVE A GOOD TIME!

NOTE

- All members have the right to ask for membership numbers and/or booking courses for both members and guest players.

- Playing on the Hornbæk Padel and Tennis courts outside the scheduled times results in expulsion for the current season

- Repeated games outside the scheduled times result in permanent expulsion from the Hornbæk Padel and Tennis courts