Regler for touristbooking

Bookingregler for tourister

Gæstespil kan foregå hele ugen mellem kl.8 og kl.22

Pris for 1 times gæstespil er 150 kr. (2019). Beløbet betales når man booker.

Gæstenummer og pinkode står på det udleverede kort. Kort udleveres på Turistkontoret (på Hornbæk Biblitotek) og i Havnekioskens åbningstider. Kortet fungerer som elektronisk nøgle til banerne og klubhuset. Nøglefunktionen udløber ved sæsonens udløb.

Man booker en tennisbane i Hornbæk Tennis via denne hjemmeside.

 1. Log in med gæstenummer og PIN-kode
 2. Vælg "Turist/gæst" og derefter undermenuen "banebooking"
 3. Vælg ugedag og tidspunkt.
 4. Bekræft og betal.
  Husk bordet fanger - dvs. annullerede tider og udeblivelse bliver ikke krediteret.

GOD FORNØJELSE

BEMÆRK

- Alle medlemmer har ret til at spørge til medlemskabsnummer og/eller booking af baner for både medlemmer og gæstespillere.

- Spil på Hornbæk Padel og Tennis baner udenfor bestilte tider medfører bortvisning for indeværende sæson

- Gentagne spil udenfor bestilte tider medfører bortvisning fra Hornbæk Padel og Tennis baner for bestandigt

Guest play and booking roules

Guest play is possible all week between 8.00 and 22.00

Price for 1 hours' guest play is DKK 150. Payment when booking.

Find the guest number and pin code at the supplied card. Card can be collected at the Tourist Office (at our library) and the Havnekiosk (at the harbour). The card is also an electronic key to court and club house. The key function expires at end of season.

A tennis court at Hornbæk Tennis is booked on this webpage.

 1. Log in using your guest number and pin code
 2. Go to "Tourist/Guest" and "Banebooking".
 3. Select the day you want to play.
 4. Confirm and pay.
  Remember a bargain is a bargain - i.e. if you have booked a court, there is no refund if you cancell the booking

HAVE A GOOD TIME

NOTE

- All members have the right to ask for membership numbers and/or booking courses for both members and guest players.

- Playing on the Hornbæk Padel and Tennis courts outside the scheduled times results in expulsion for the current season

- Repeated games outside the scheduled times result in permanent expulsion from the Hornbæk Padel and Tennis courts