Betaling af kontingent

3. marts 2018 17:24 , af Tina Hillestrøm

Kære alle medlemmer.

Vi har nu sendt kontingentopkrævning ud til alle medlemmer i midten af januar men en betalingsfrist 1. februar 2018.

Vi har sendt rykkere ud igen i midten af februar.

Til trods for dette, må vi desværre stadig konstatere at ca 80 medlemmer fortsat pr. dags dato ikke har betalt deres kontingent.

Det svarer til at ca 30% af klubbens kontigentindtæget stadig ikke er indbetalt.

Det er uacceptabelt for vores arbejde i bestyrelsen med denne adfærd fordi den bibringer en hel række af udfordringer såsom:

  • Merarbejde for vores kasserer, som nu skal begynde at ringe til 80 medlemmer for at indkræve betaling
  • Bestyrelsen har meget svært ved at planlægge sæsonen, da vi reelt ikke ved om disse 80 medlemmer ønsker at betale eller at melde sig ud
  • Det giver nogle udfordringer omkring de udgifter der er i forbindelse med opstart af baner og klubhus

Det giver udfordringer omkring tegning af kontrakter med træner, banemand og rengøring.

I skal huske, at vi i bestyrelsen arbejder frivilligt. Det er et stort arbejde vi påtager os med et stort ansvar for rigtig mange penge.

Vi gør vores bedste, men det ville være rigtig dejligt, hvis alle bakkede op om klubben og bestyrelsens arbejde.

Så gå ind i jeres mailbox find mailen fra Hornbæk Tennis og få betalt jeres kontingent.  

Hvis I ikke kan finde opkrævningen så kontakt vores kasserer, så fremsender vi gerne opkrævningen igen.

Alle medlemmer, som ikke har betalt inden sæsonstart vil automatisk være blokeret og vil derfor ikke kunne booke baner.

HUSK DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT BETALE VIA BETALINGSSERVICE.

Med venlig hilsen

Tina Hillestrøm

Formand Hornbæk Tennis