Afholdt generalforsamling 2018 (med beretning og referat)

24. februar 2018 10:24 , af Lars Pedersen

Afholdt: Se vedlagt referat og beretning

Afholdelse af ordinær generalforsamling for Hornbæk Tennis

Søndag den 18. marts 2018 kl. 10.00

Sted: Klubhuset, Hornbækhallen

Agenda:

  •  Valg af dirigent
  •  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  •  Fremlæggelse af revideret regnskab og forslag til budget
  •  Fastsættelse af kontingent
  •  Behandling af indkomne forslag
  •  Valg af bestyrelse

Kasserer ikke på valg.

Valg af formand (Tina Hillestrøm modtager ikke genvalg)

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Per Larsen (modtager ikke genvalg)

Margit Fritzbøger (modtager genvalg)

Jeanne Schultt (modtager genvalg)

Janne Theilgaard (modtager ikke genvalg)

Lise Fritzbøger (modtager genvalg)

Jette Mitchewa (modtager ikke genvalg)

       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)

Lars Markersen (modtager ikke genvalg)

       Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)

Revisor: Jens Clemmesen (modtager genvalg)

  •  Eventuelt